TOTA PASSIÓ TÉ ELS SEUS INICIS

Tota passió té els seus inicis i en el cas que ens ocupa, els hem d’anar a buscar anys enrere, quan l’artesà que protagonitza aquestes línies va començar a fer les seves primeres fotografies. En aquells temps tenia per tot equipament una càmera analògica i revelava les imatges en un minúscul estudi casolà.

Des de llavors, la seva trajectòria vital i professional l’ha anat portant per nombrosos camins però, encara així, mai ha abandonat el gust per l’aprenentatge i és per això que sempre ha estat aprenent i reciclant-se. Des d’Humanitats – especialització en art – a través de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fins a cursos per correu, tan aviat com va aparèixer la tecnologia digital, passant per tallers i conferències vinculats directa o indirectament a aquests àmbits.

Va arribar un moment, no obstant això, que va decidir iniciar un camí….una travessa que el va portar a assumir el repte de prendre la decisió de canviar un treball estable i consolidat pel retorn als estudis reglats.

Fotografia en fusta – La trajectòria

I per fer-ho mantenint una coherència amb la seva perspectiva vital va triar la Grisart Escola Internacional de Fotografía de Barcelona on, ja amb dedicació plena, duu a terme l’itinerari professional de tres anys de durada. Com a treball de final d’estudis, i en col·laboració amb la periodista i “escoltadora” Montse Bueno (visita el blog), emprèn la concepció, desenvolupament i edició del llibre de fotografia i reflexions vitals “Converses de rebotiga: pessics de vida” (visita el blog) que aborda el secret de la permanència de 125 establiments cinquantenaris de Vilafranca del Penedès, que s’han mantingut generació darrere generació dins de la mateixa família i sense variar de sector de producte. El document va ser distingit per la Generalitat de Catalunya i, com a conseqüència d’aquest guardó, va entrar a formar part de l’Arxiu Etnològic de Catalunya. Simultàniament a aquesta experiència personal i professional es duu a terme l’especialització en post-edició a l’Escola Professional d’Aplicacions Informàtiques (Espai), també situada a Barcelona.

Fotos en fusta, la bellesa de l’artesania

Inquiet com és, a mesura que va culminant els seus estudis, aquest professional comença a investigar sobre com efectuar la impressió d’imatges fotogràfiques de manera que – mantenint-se al marge dels circuits empresarials establerts i utilitzant tècniques el més artesanals possibles – es contribueixi a dignificar la imatge reflectida a les fotografies. I tot això establint un preu perfectament assequible pel consumidor.

Aquest nou gir en l’evolució del concepte de treball que vol fer comporta continuar formant-se. En aquesta ocasió passant per diferents espais creatius, com per exemple el Taller de Roberta Brida, i centres docents com per exemple el Centre d’Expressió Plàstica Traç.

El conjunt de tots els coneixements i experiències pràctiques exposades fins al moment ho van convèncer de què havia de ser l’objectiu principal de treball i leitmotiv: la impressió d’imatges en suport de fusta.

Una vegada que va tenir clar què era el seu propòsit, calia buscar una manera de donar a conèixer el seu producte i, aprofitant el fet que – conjuntament amb la seva companya ja estaven introduïts al circuit artesanal – va ser introduint els resultats del seu procés de recerca, tant en suports com en materials i tècniques, i va veure com despertava un interès creixent entre aquelles persones que s’acostaven al seu espai d’exposició. I és que aquest expert en fotografia – i ara ja en fotografia aplicada sobre fusta – ja portava uns anys recorrent el territori i participant activament a diferents fires i mercats.