LES OPCIONS FOTOGRÀFIQUES

Tant la bona acceptació per part dels clients com la cada vegada més habitual demanda de peces concretes per part de públic de molt variada procedència el va portar a crear aquest portal digital, des del qual oferir una manera ràpida, eficient i còmode de rebre, gestionar i subministrar les comandes, tant per part del client com per part d’ell mateix. De la mateixa forma, aquest lloc web actua com a espai de trobada i com a punt d’informació a tots nivells.

Fotografia trasferida en fusta de Calabó

El contraxapat de fusta de calabó presenta una superfície llisa i lleugera que actua com una excel·lent base per poder ser tractada amb diversos mètodes de treball, inclosa la fotografia, sobretot perquè no té nusos. Atorga una textura molt càlida i summament original a les fotografies, tant si cal plasmar-les en format horitzontal com si és vertical – segons sigui el requeriment de la fotografia – i en una mesura única de 40 x 27’5 cm

Les imatges, tant poden ser escollides pel propi professional com a instantànies proporcionades pel mateix client. En tots dos suposats la transferència es materialitza mitjançant un procés de treball que es distingeix per ser totalment artesanal i, per tant, cada peça es treballa individualment: una per una. S’adquireix la fusta al majorista, es confeccionen els marcs, i es preparen perquè puguin rebre l’acabat final.

L’origen de la matèria primera també és determinant pels responsables d’aquest taller. És per això que la fusta de calabó està subjecta, tal i com certifica oportunament el fabricant, en declaració ambiental, sobre la base dels principis de la silvicultura sostenible; compta amb marcat CE per al seu ús; compleix amb la classe d’emissió @I1 EN 13986, i està encolada segons norma EN 314-2 exterior de classe 3.

ENVÍAN’S LA TEVA IMATGE ARA MATEIX

Fotografía en alta resolució digital

Per aconseguir aquest producte es treballa amb una impressora digital d’alta resolució d’11 colors. La fotografia s’impresa damunt paper fotogràfic, també d’alta resolució, i laminada amb un intens brillant vidre, un procés que li dóna un atractiu únic. Muntada damunt de PVC aquesta versió comporta la possibilitat d’efectuar nombroses composicions diferents i, alhora, impactants quan són visualitzades. Les diferents mesures estàndard que es contemplen a l’hora d’acceptar un encàrrec són les que s’especifiquen més a baix, però – com que es tracta d’un producte fet manualment – aquest professional s’adapta als requeriments que el potencial client tingui pensades. Això si, sempre que la fotografia escollida ho permeti:

Mesures estándar
20 x 30 cm
30 x 40 cm
40 x 60 cm

ENVÍAN’S LA TEVA IMATGE ARA MATEIX